Проектът „City Center Stara Zagora” (CCSZ) цели да обогати града и региона със съвременността си, така че да надмине думите и очакванията и да изпъкне не само спрямо заобикалящите го сгради, но и на фона на цяла Стара Загора и централна България.

Благодарение на коректното отношение на инвеститорите, Община Стара Загора и отговорната, самоотвержена и безотказна работа на проектантския колектив и строителите CCSZ се налага като мярка за новост и качество.

CCSZ е съставена от 4 взаимносвързани, но и отделни по предназначение части – 3 подземни етажа с 238 паркоместа, 2 етажа с търговски обекти, а над тях – офисен корпус и жилищен корпус, разделени от озеленен покрив.

Световната икономическа криза не попречи сградата да бъде изпълнена без компромис по отношение на качеството. Собствениците на CCSZ са горди с факта, че заложените в сградата материали, инсталации и комуникации надвишават значително изискваното от нормативни документи, институции и закони.

Дълготрайност

Фасада и топлоизолация:

 • Търговска част – вентилируема окачена фасадна облицовка с керамични плочки и облицовка с композитни плоскости над топлоизолация 7 cm минерална вата 50 kg/m², силикатна мазилка по източната фасада и част от южната фасада.
 • Офисен корпус – структурна окачена фасада, вентилируема окачена фасадна облицовка с керамични плочки и облицовка с композитни плоскости над топлоизолация 7 cm минерална вата 50 kg/m², ивица от силикатна мазилка за част от източната фасада.
 • Жилищна част – топлоизолационна система на “BAUMIT” – силикатна мазилка и топлоизолация 5 cm EPS по стени, 8 cm EPS по еркери, 10 cm XPS с обемно тегло 35 kg/m³ по покрив и по тераси над помещения, 2 cm XPS 35 kg/m³ по тераси, които не са над помещения.
 • Сутеренни стени – XPS 4 cm за защита на хидроизолацията

Външна дограма

 • Търговска част и офисен корпус – профилна система Е45 на „Etem” – алуминиев профил с прекъснат термомост.
 • Жилищна част – 5 камерен PVC профил на „ProfiLink”, стъклопакет 2 х 4 mm светло флоатно стъкло, обков „Siegenia”.

Енергийна ефективност:

 • Система за автоматичен контрол на осветлението.
 • Система за автоматичен контрол на климатизацията и вентилацията.
 • Сградата е газифицирана, самостоятелно захранване с газ за жилищната част.
 • CCSZ изцяло отговаря на изискванията за топлотехническа ефективност на Наредба 7 / 15.12.2004 г.
 • Система за управление и мониторинг на сградата.

Биологическо разнообразие:

 • Озеленени покривни площи с разнообразна растителност.

Технико-икономически показатели

 • Площ УПИ I-6093 = 3793 m²
 • ЗП = 3056 m²
 • РЗП=17 958 m²
 • Кинт= 4.73
 • Плътност на застрояване: 80%
 • Зелени площи = 21%
 • Подземни гаражи = 10 654 m²
 • Бруто РЗП = 28 612 m²
 • Обем на застрояване (надземен) = 61 158 m³
 • Обем на застрояване (подземен) = 36 400 m³

Спесификации:

Конструкция:

Конструкцията на сградата е монолитна, безгредова, стоманобетонова, състояща се от колони, шайби и плочи, и необходимите по архитектурни изисквания греди и щурцове по фасадите, както и някои греди по конструктивни съображения. Полетата между вертикалните конструктивни елементи (колони и стоманобетонни стени) варират в повечето случаи около 6 m / 6 m.

Светла височина от готов под до таван:

 • Типов офисен етаж – 2,90 m
 • Типов жилищен етаж – 2,61 m
 • Търговски етажи – 3,00 ÷ 3,20 m

Дебелина на подовете:

 • Типова стоманобетонна плоча – 24 cm
 • Типова замазка – 5 ÷ 10 cm
 • Типово подовa настилка – 1 ÷ 2 cm
 • Общо – 30 ÷ 36 cm

Полезни товари:

 • Mагазини – 5 kN/m²
 • Офиси – 3 kN/m²
 • Жилища – 1,5 kN/m²
 • Подземен паркинг – 5 kN/m²

Електрическа инсталация:

Изпълнена съгласно изискванията на актуалните наредби, стандарти и норми, използвани в България (Наредба №3 за УЕУ(2004г), ПСТН(1995г), Наредба №8 за мълниезащита на сгради (2004г), БДС 1786-74 за естествено и изкуствено осветление, БДС 364,1/95г и др.).

Отоплителна, вентилационна и климатична инсталации (всички инсталации надхвърлят изискванията на актуалните наредби, стандарти и норми, използвани в България):

 • Три самостоятелни смукателни инсталации за всяко ниво при подземния паркинг.
 • Климатични (отопление и охлаждане) инсталации и вентилационни (пресен въздух) инсталации за търговска и офисна част.
 • Отоплителна инсталация за жилищна част.

Асансьори и ескалатори:

 • 2 пътнически асансьора ThyssenKrupp за 8 лица (630 kg) на брой, обслужващи жилищната част на CCSZ.
 • 2 ескалатора ThyssenKrupp, свързващи първи и втори етаж в търговската част.
 • 2 високоскоростни пътнически асансьора ThyssenKrupp за 13 лица (1000 kg) на брой, обслужващи офисната и търговската част на CCSZ.
 • 2 пътнически асансьора ThyssenKrupp за 13 лица (1000 kg) на брой, обслужващи търговската част на CCSZ.
 • 2 товарни асансьора ThyssenKrupp с товароподемност 1000 и 1200 kg за зареждане на магазините в търговската част.

Паркинг за велосипеди, мотоциклети и мотопеди:

 • 10 външни места за велосипеди
 • 238 паркоместа за автомобили на 3 нива в подземния паркинг, подходящи и за велосипеди и мотопеди

Участници в проекта

Инвеститори:

„Ритъм – 4 ТБ” ООД
„ГУ Фарадей” ЕООД

Главен изпълнител:

„ВИТО – 95” ООД

Подизпълнители:

„Климакомерс” ООД
„Аспект ЕС” ООД
„Аквавижън” ЕООД
„Фем” ООД
„ВИЛЛАН” ЕООД
„Коректа профил” ООД
ЕТ „Елерон – Румен Тончев”
„Анди БГ” ООД

Проектанти:

Aрхитектура и главни проектанти: арх. Дилян Каменов – „Дизайн Арт КиК” ООД
арх. Гичка Кутова – „Дизайн Арт КиК” ООД

Конструкции:

инж. Петко Петков – „СТАКС” ООД
инж. Лъчезар Ташев – „Контрафорс” ЕООД
инж. Росица Русинова

Електро:

инж. Мария Цветанова – „Системи и управление” ООД
инж. Красимира Николова – „Красимира Николова 2007” ООД

ВиК:

инж. Ценка Лозанова – „ВК2” ООД

ОВК:

д-р инж. Харалампи Атанасов – „Климакомерс” ООД

Газоснабдяване:

инж. Д. Тодорова

Слаботокови инсталации:

инж. Желязко Златев – „АСЕП” ООД